Kazıkçı Hüseyin Paşa Kimdir,Hayatı

Kazıkçı Hüseyin Paşa Kimdir Türk veziri ve Anadolu valisi (öl. Kütahya 1773).

Kazıkçı Hüseyin Paşa Hayatı

Maktulzade Ali Paşanın küthüdası iken beylerbeyilik rütbesi verildiyse de Ali Paşa istemediği için geri alındı.

1723’te mirmiran rütbesiyle Musul, Amasya, Afyon Karahisarı mutasarrıflıklarında bulundu. Vezirlik rütbesiyle Musul valisi oldu (1727); bir süre sonra bu görevden alındı (1730).

Bir yıl sonra Sivas valiliğine getirildiyse de tekrar azledildi. Şam valiliği sırasında (1737), Şıkkı Sarı Beyoğlu ile yaptığı savaşı kaybetti ve Rodos’a sürüldü.

Vezirliği geri verilerek Çıldır valüiğine gönderildi (1738). Daha sonra Diyarbakır, Van, Adana, İçel valiliklerinde bulundu. Anadolu valiliğine tayin edildi (1773).

Bir cevap yazın