Kazimeyn İrak

Kazimeyn İrak Oniki İmam’ın yedincisi ve dokuzuncusu (Musa el-Kâzım [öl. 802] ve torunu Muhamed el-Cevad [öl. 834]) burada gömülüdür. Şehir onların adlarından dolayı Kâzımeyn («iki Kazım») adını taşır. Şiîlerin ziyaret yeridir, özellikle muharrem ayında burada 25 – 30 000 ziyaretçi toplanır. Kâzımeyn’deki imaret, dini binaların en zenginidir. İran ve hint şiîleri tarafından yaptırılmıştır. Kubbelerindeki çini kaplamaları Şah İsmail I Safevi’nin eseridir.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlatılan yapının, kubbesinin altın kaplaması Şah Ağa Muhammed Hana aittir. Şehir yüzyıllar boyunca şiî ve sünnî çarpışmaları, yangın ve yağmalardan zarar gördü. Hulâgu’nun Bağdat’ı zaptı (1258) sırasında baştan başa yakıldı. Şehirde bulunan sünnı türbesi, hanefî fakihi E bu Yusuf’tur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir