Kazüistik Nedir?

Kazüistik Nedir,Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çözüm üretme.Kazüistik, belli bir davranış konusunda, çeşitli ahlâk kuralları çatışmaya düştüğü zaman, nasıl davranılması gerektiğini inceleme zorunluğundan doğdu. Böylece, kazüistik, her zaman ahlakın yanında yer aldı. Eskiler ve özellikle Sokrates, kazüistliğe başvurmuştu.

Talmud’da ve Kur’an tefsirlerinde kazüistiğin söz konusu olduğu söylenebilir. Hıristiyanlığın da kendine has bir kazüistiği vardır. Bununla birlikte teknik bir özellik kazanmış olan kazüistiğe ancak XII. ve XIII. yy.da rastlanır.

Bundan ötürü, birçok ahlak kitabının yazılmış olduğu ve bu kitaplarda çeşitli vicdan meselelerinin ele alınarak çözümlendiği görülmektedir. Bu türden ilk eser, Raymond de Penafort’un Summa de Casibus Paenitentialibus’udur  (XIII. yy.).

Daha sonra, aynı türde birçok eser yazıldı. Trento Ruhani meclisinden sonra, kazüistik, özellikle cizvitler arasında yeniden rağbet kazandı ve gelişti.

Çünkü bu tarikat, gelişmiş vicdanların yönetimiyle uğraşıyordu. XVI. ve XVII. yy.ın Suarez, Sanchez, Molina, Escobar, Bauny, Busonbaum gibi en tanınmış kazüistikçileri, cizvitti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir