Kefevi Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Kefevi Mehmed Efendi Türk din bilgini (öl. Kudüs 1758).

öğrenimini bitirdikten sonra Medine’de mollalık yaptı; sonra Kudüs kadısı oldu (1754).

Birçok eser veren Kefevî mehmed Efendinin en tanınmış eserleri şunlardır: Şerh-i Kaside-i Banat-ı Su’ad (Banatı Suad Kasidesi Yorumu), Şerh-i Binaî (Binaî Yorumu), Şerhi Emsile (Emsile Yorumu), isbât-ı Vâcib (Vacib’in İspatı), Hâşiye-i Lâri fil-Hikmetil-Atika (Eski Hikmet Üstüne Lârî Haşiyesi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir