Kelb Kabilesi

Kelb Kabilesi Kahtaniler’e mensup bir Arap kabilesi. İslamdan önceki tarihleri belirsizdir. Bu çağların tanınmış kişisi Zübeyr bin Cenab, bellibaşlı reislerden biridir. Hicrette Suriye’nin en önemli arap topluluğunu meydana getiriyorlardı. Yarı yerleşik, yarı göçebe bir halde, büyük hayvan sürüleri ile Semave (Kelb) çöllerinde yaşarlardı.

Monofizit (Hıristiyanlığın bir kolu) olmalarına rağmen, zamanla İslamı kabul ettiler. Hz. Muhammed devrinde önemli görevlerde bulundular.

Yezid I ve Muaviye I’in Kelb’lerle yaptığı birlik sonucunda, saray ve ordu çevrelerinde çok yükseldiler. VII. yy.ın ikinci yarısında, çok kalabalık olan kabile nüfusunun 2 000 kadarı, devletten, ancak soylu kişilere verilen yüksek maaşlar alıyordu. Orduya disiplinli askerler ve çok kıymetli kumandanlar verdiler.

Ancak Kelb kabilesi’nin bu şekilde üstün tutulması, Kays kabilesinin hoşuna gitmedi. Kays’lar Muaviye II’ye karşı İbnüz – Zübeyr’i başa geçirmeye çalıştılar. Yapılan Merci Rahit savaşını, Kelb’lerin yardımı ile, Muaviye kazandı.

Bu yardımlarının da etkisiyle, emevi saltanatının en ilerigelen kabilesi ve Emevilerin en önde gelen dayanağı oldular. Ancak Abbasiler iktidara geçince, Kays kabilesinin de düşmanlığıyla, Kelb’ler gözden düşerek dağıldılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir