Keltçe Nedir?

Keltçe Nedir,Hint-Avrupa dil öbeğinden İtalik-öncesi kolundan, Keltlerin konuştukları dil.Üstünlük sağladığı Orta Avrupa ile Atlas okyanusuna kadar uzanan topraklar üzerinde birçok iz bırakan eski Keltçe, sayısız nitelikleriyle aynı dil ailesinden gelen diğer dallardan ayrılır; bu niteliklerin en belirginleri şunlardır:

1. genellikle p’nin düşmesi (lat. porcus, İrlanda dilinde orc, Bretoncada oc’h; lat. plenus, Bretoncada leun, Galcede llawn).

2. hint-avrupa dilindeki

Ortak kökten gelen dillerin birbirlerinden uzak düşmesinden sonra bir italo-kelt birliğinin varlığı, italik dilinde ve Keltçede o ile biten gövdelerde tekil genitiflerinin i ile bitmesi, r’li bir etken-edilgen fiil ve b’li bir gelecek zamanın bulunmasıyla tanıtlanır.

Kelt lehçeleri:

a) Kıta Keltçe si, sözdizimi bilinmeyen, ve pek az cins isim ve fiili günümüze kadar gelen galya dili tarafından temsil edilir.

b) Brittonca, Milattan önce Büyük Britanya’da yüzyıllarca konuşuldu.

Galler ülkesinde hala konuşulan Galce (İngilizcesi Welsh) ve XVIII. yy. ortasına doğru İngiliz Cornwall’ında konuşulmaz olan Kesnuak, VI.-VII. yy.lar arasında Bretagne Manche ötesi kolonları tarafından getirilen Armorik Bretoncası (bu yüzden galya dilinden geldiği kabul edilemez); c) Gaelce veya Goidelce, İrlanda dili, iskoçya Gaelcesi ve Man adasında konuşulan Manks (veya manca) dili Gaelceye bağlanır.

Brittonca ve Gaelce kesin bir ölçütle birbirinden ayrılır; hint-avrupa ünsüzü g’nün Gaelcede kalması ve Eski Keltçede genellikle p’nin düşmesinden sonra bu ünsüzün Bretoncada p’ye dönüşmesi (İrlanda dilinde coic, «beş» Galce pump, Bretoncada pemp).

Bazı durumlarda alfabedeki yedi ünsüzün kelime başında değişmesine yolaçan değşinim mekanizmasının modern kelt dillerinde ancak M.S. V. yy.dan sonra işlemeye başlandığı sanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir