Kemah Tarihi

Kemah Tarihi Ermeni prenslerinin idaresinde kaldı, islamiyetin doğuşundan sonra islam akınlarına uğradı. Ümeyr bin el-Hubab tarafından Bizanslılardan alındı (679). Kafkasya’dan gelen Hazarlara karşı halife el-Mansur tarafından tahkim edildi.

Fakat yeniden Bizanslıların idaresine girdi (793-794). Malazgird savaşından (1071) sonra emir Mengüçek tarafından Türk topraklarına katıldı. Selçuklulardan sonra İlhanlılara, bir ara Celayirlilere sonra Eretna Beyin akrabalarından Burakzadelerin eline geçti.

Yıldırım Bayezid devrinde Mutahharten Bey Kemah’a hakim oldu. Bayezid tarafından, Erzincan ile birlikte alındı (1401). Timur geri alarak tekrar Mutahharten’e verdi. Daha sonra Uzun Hasan’ın hâkimiyeti altına girdi.

XVI. yy.ın başlarında Safevılerin istilasına uğradı. Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail ile yaptığı Çaldıran savaşından sonra Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından zaptedildi (mayıs 1515).

Muhafızlığına Karacınoğlu Ahmed getirildi Kanuni Süleyman zamanında Diyarbekir vilayetinin bir sancağı oldu Celali olayları, Dersim ve Koçkiri aşiretlerinin yaptıkları akınlar, XIX. yy. sonlarında ve XX. yy. başlarında ermeni çete hareketleriyle oldukça büyük karışıklıklar geçirdi. Birinci Dünya savaşında osmanlı ordularının savunma cephesi oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir