Kemal Paşazade Sait Bey Kimdir,Hayatı

Kemal Paşazade Sait Bey Kimdir, (Lastik Sait de denir), Türk gazetecisi (öl. İstanbul 1921).

Kemal Paşazade Sait Bey Hayatı

Vezir Ahmed Kemal Paşanın oğlu, özel öğrenim gördü.

Birkaç doğu ve batı dili öğrendi.

Çeşitli memuriyetlerde bulundu.

Bidayet mahkemesi başkanıyken, aydın ve ileri fikirli olduğu için Yemen’e sürüldü (1899).

İkinci Meşrutiyetten sonra İstanbul’a döndü (1908).

Şûrayı Devlet Tanzimat dairesi reisliğine getirildi.

Birkaç yıl sonra emekli oldu.

Resmi görevlerinin dışında Tarik ve Vakit gazetelerinde «icmali Ahval» başlığı altında makaleler ve edebiyatla ilgili yazılar yayımladı.

Edebiyat yazılarında, Namık Kemal, Ahmet Midhat ve Abdülhak Hamid’in getirdiği edebiyat anlayış ve akımına karşı çıktı.

Bir cevap yazın