Kemankeş Ali Bey

Kemankeş Ali Bey ,Mehmed-II. Mehmed devrinin ünlü kemankeşlerindendir. Adına dikilen menzil taşı Okmeydanı, Kadı Mehmed Mahallesi’ndedir.

Ali Bey in attığı ok, Silâhtar Mehmed Paşa’nın artığı menzilden 5 gez fazladır. Okunu 1092 gez atarak adına mermer ve burmalı menzil taşını diktirmiştir.

Bu âbidenin kitâbesi şudur:

Şehin-şehi yigâne kahraman Sultan Mahmud ‘u Her ne eylerse hasm-ı tîr-i kahri düşmeni tertip Bendegârundan Ali Bey çâkiri şimdi Eder hin doksan, iki gez mahalle tîrini tertip O şahın çakird-i Ziver dedi tarih-Cevherdâr Silâhdar menzilin kıldı Ali Bey sekimle tahrip.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir