Kemankeş Ali Paşa Kimdir

Kemankeş Ali Paşa Kimdir,Osmanlı sadrazamlarından (?-İstanbul 1624).

Kemankeş Ali Paşa Hayatı

Enderundan yetişti.

Diyarbakır ve Bağdat beylerbeyliklerinde bulunduktan sonra, dördüncü vezirliğe yükseldi.

Merre Hüseyin Paşanın yerine, Murad IV devrinde sadrazam oldu (1623).

Rüşvet aldığı ve İran şahının harekâtını Murad IV’ten sakladığı bahanesiyle öldürüldü,

Bir cevap yazın