Kemirgenler,Özellikleri

Kemirgenler,Özel bir diş düzeni ve pek. çok türü bulunan memeli hayvanlar takımı. (Kemirgenlerde sadece iki çeşit diş vardır: sürekli olarak büyüyen dört ilâ altı kesici diş ve enlemesine mine kıvrımlı azı dişleri [msl. tavşan, sıçan, sincap, oklukirpi].)

Kemirgenlerin Özellikleri

Kemirgenler, memelilerin genellikle küçük boyda homogen bir grubunu meydana getirir.

En büyükleri olan su kobayının veya güney amerika su domuzunun boyu bir domuz kadardır.

Bu takım, türlerinin çokluğu ve dünya üzerinde pek geniş bir alana dağılmış olmasıyle özel bir önem taşır.

Kemirgenlerin apayrı bir diş düzeni vardır. Her iki çenede ön tarafta bulunan çift sayılı kesici dişler çok gelişmiştir, köpek dişleri yoktur.

Azılarla kesiciler arasında genişçe bir aralık vardır. Her çenede, üç beş çift kadar azı dişi bulunur; bunların üzeri enine kıvrımlıdır.

Kemirgenler genellikle bitkisel besinlerle beslenir, fakat çoğu hepçildir.

Biyolojik bakımdan bu hayvanların en belirgin özelliği, bol döllenme ve değişik ortamlara kolayca uymadır; hepsinin yaşayışı birbirine uymaz: kimisi toprak altında, kimisi toprak üzerinde, kimisi ağaçlarda yaşar, kimisi yarı suculdur.

Bu takım dört gruba ayrılır: sincabımsılar (kara sincapları, uçar sincaplar, dağ sıçanları, kunduzlar v.b.); sıçanımsılar (sıçanlar, Sibirya sıçrayan sıçanları v.b.); oklukirpimsiler (oklukirpiler, su kobayları, çinçilyalar, bataklık kunduzları); çiftdişliler (tavşanlar, yaban tavşanları v.b.).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir