Kenevir Nedir? Kenevir Ne Demek?

Kenevir Nedir,Kenevir Ne Demek

Kenevir tohumu, aynı bitkinin kuş yemi olarak kullanılan ve yağ çıkarılan tohumu.

Hint keneviri, tohumlarından kendir yağı ve yapraklarından esrar çıkarılan bir kenevir türü, (Cannabis indica.)

Kenevir, çiçeği iki evcikli bir bitkidir. Erkek çiçekleri salkım şeklinde, dişileri ise bir tek yaprakcık üzerinde toplu başak halindedir. Yemişi bir kapçık meyvedir. Besidokusu olmayan tanelerinin içinde etli bir cücük bulunur. Erkek çiçekli kenevirler dişilerden daha ince, daha kısa boyludur.

Sıcak bölgelere yaklaştıkça, sap daha yükselir. Kenevir, çok eski çağlardan beri, lifleri için yetiştirilen bir bitkidir. Başlıca türleri, adi kenevir (Cannabis sativa) ve yapraklarından esrar çıkarılan hint keneviridir (C. İndica). Kenevir üretimi, XIX. yüzyıldan beri hayli azalmış durumdadır.

Kenevir derin, taze, iyi hazırlanmış, bol gübreli toprak ister. Ekimi, nisan-mayıs aylarında serpme yoluyla yapılır (hektar başına 80-100 kg tohum), sonra üzerinden tırmık veya merdane geçirilir. Tohumlar, yaklaşık olarak 12 gün kadar sonra filiz sürer; bir ot çapasından başka bakım istemez.

Küçük işletmelerde hasat iki defada yapılır, önce temmuz sonlarına doğru erkek kenevirler sökülür, bundan 20-25 gün sonra dişi kenevirler toplanır; sapları demet halinde bağlanır, demetler toprak üzerinde dikine bırakılarak kurutulur.

Hasattan sonra, sapların havuzlanması ve kenevir kabuklarının ipliklerinden ayırılması’na geçilir. Bu işler, aynen keten bitkisinde olduğu gibi yapılır, iplikler, bitkinin odun kısmında bulunur ve adına lif denir.

Kenevir lifi keten lifinden daha kabaca, açık sarıdan koyu sarıya giden renkte veya sarı yeşil olur. Mikroskopla incelenince, bu ipliklerin kesiti, tamamıyla düzensiz, az çok yassı, çokkenar hücreler gösterir; köşeler yuvarlaktır, ortada büyükçe bir kanalcık vardır.

Bu hücreler, ipliklenmenin başlangıcıdır. En ince kenevir lifi iplik sanayiinde kullanılır; elde edilen ipliklerden silgi, ev temizliğinde kullanılan bezler, yelken bezleri, araba tenteleri, gemi muşambaları v.b. gibi eşya dokunur. Daha yaygın türleri, kenevirin en önemli sürüm alanı olan halat sanayiinde kullanılır.

Kenevir

Kenevir

Kenevir

Kenevir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir