Kennedy Round

Kennedy Round Bu adlandırma, başkan j. F. Kennedy’nin, haziran 1962’de A.B.D. kongresinden, gelişmiş ülkelerle karşılıklı olmak kaydıyla, amerikan gümrük tarifelerini indirme yetkisi almasından doğmuştur.

Mart 1964’ten itibaren yapılan görüşmelere A.B.D., Avrupa Ortak pazarı (bir tek delegeyle [belçikalı bakan Rey] temsil edildi), Büyük Britanya,İsviçre, İskandinav ülkeleri, Yugoslavya,Çekoslovakya ve Polonya katıldı.

A.B.D. başkanına 1962’de tanınmış yetkilerin sona erdiği yıl olan 1967’den önce bir anlaşmaya varmak, hayli zor görünüyordu; çünkü bazı devletler (özellikle Birleşik Amerika) milli üretim maddeleri için zaten özel bir himayeden yararlanmaktaydı ve gelişmiş devletler tarafından yapılacak benzer bir gümrük resmi indirimi bu himayeyi ortadan kaldıramayacaktı.

Görüşmeler için tanınan sürenin bitiminden kısa süre önce bir anlaşma sağlandı; bu anlaşma onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan bir seri çok taraflı antlaşmalar şeklinde ifadesini bulacaktı.

Öte yandan gelişme yolundaki ülkeler, bu antlaşmanın imzası sıralarında, başlıca meseleleri olan hammadde fiyatlarının yükseltilmesi işinin çözümlenmemiş olduğunu hatırlattılar.

 

Bir cevap yazın