Kerbela Tarihi

Kerbela Tarihi Halife Ali’nin oğlu Hüseyin, halifelik makamının elde etmek üzere Mekke’den Irak’a yürürken, Küfe naibinin ordusuyla Kerbela’da savaştı ve burada öldürüldü (10 ekim 680).

Hüseyin’in gömüldüğü yer (Kabrülhüseyin) kısa bir süre sonra şiilerin ziyaret yeri oldu. Abbasi halifesi El-Mütevekkil bu ziyaretlere engel olmak için türbeyi ve yakınındaki binaları yıktırdı (851). 977’de yeniden yapılan türbe bu defa da Şiiliğe karşı çıkan Zabbe bin Muhammed el-Esedi tarafından tahrip edildi (980). Fakat kabir aynı yıl Büveyhilerden şii Adudüddevle, sonra da Hasan bin et-Fadl (öl. 1024) tarafından yeniden yaptırıldı; 1016’da çıkan bir yangında tahrip oldu.

Selçuklu Sultanı Melikşah, Bağdat’a geldiği zaman (1087) Meşhedan adlı verilen Ali’nin ve Hüseyin’in türbelerini ziyaret etti. İlhanlılardan Gazan Han 1303’te Kerbela’yı ziyaret ederek türbeye büyük bağışlarda bulundu. Kerbela, Safevi hükümdarı Şah İsmail (öl. 1524) vs osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından da ziyaret edildi. Kanuni buradaki El-Hüseyniye kanalını tamir ettirdi (1535). Murad III (öl. 1594), Bağdat valisi Elvendoğlu Ali paşaya, Hüseyi’in mezarı üzerine yeni bir türbe yaptırdı. Şah Abbas I devrinde Bağdat, Safevilerin eline geçince (1623), Şiiler buraya yeniden büyük önem verdiler.

1143’te Afşarlardan Nadir Şah Kerbela’yı ziyaret ederek, türbenin üzerini altın ile kaplattı. XVIII. yy. sonuna doğru Kaçar hanedanı kurucusu Ağa Muhammed Han, Hüseyin türbesinin kubbe yaldızını yeniletti ve minaresini altınla kaplattı. 1801’de Şeyh Suud’un emrindeki Vahhabiler tarafından istila edilen şehir, baştan başa harap edildiği gibi türbenin tombakları, altınlı bakırları ve diğer hâzineleri de bunların eline geçti; ayrıca üç binden fazla şii öldürüldü. Şehirde Türk hâkimiyetinin yeniden kurulması 1843’te Necip Paşa tarafından gerçekleştirildi. Kerbela XX. yy.da Irak’ın zengin şehirlerinden biri oldu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir