Kesret Alemi Ne Demek?

Kesret Alemi Ne Demek,çokluk alemi. Varlık, kesret (çokluk) ve vahdet (birlik) olma üzere ikiye ayrılır. Kesret alemi, vahdet alemi diye de adlandırılan bu iki varlık alanından birincisi içinde bulunulan evrendir.

Çokluk Alemi

Bütün varlıkların tek kaynağı ve yaratıcısı olan Tanrı, bu alemde değişik ve sayısız biçimlerde görünüş alanına çıkar (tezahür ve tecelli eder).

Tek olanın, Tanrı’nın sayısız varlıklarla dolu olan alemde görünüşüne «Tek’in çoklukta (vahdetin kesrette) tecellisi» denir. Bazı mutasavvıflara göre bu alem bir denizdir, Tanrı’nın onda görünüşü suyun dalgalanışı gibidir. Kesret alemi, vahdet aleminden sonradır ve yaratılmıştır.

Birbirinden ayrı görünen bu iki alem gerçekte birdir, tektir. Ayrı gibi görünmek, vahdettin özü ve yüce niteliği gereği dalgalanışıdır. Tek’in (vahdet’in) bu dalgalanışı sonucu çokluk (kesret) ortaya çıkar.

İslam düşüncesinde, değişik yorumlara yolaçan bu görüşün kaynağı eski tektanrıcı dinler ve özellikle yeni -eflatun’cu Plotinos felsefesiyle benzerlik gösterir.

Sonradan değişik tasavvuf çığırlarınca, ayrı ayrı açılardan bakılarak yorumlandı, yeni bir nitelik kazandı. (Kesret alemine, görünüş alemi, fena Alemi de denir.)

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir