Kethüdazade Arif Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Kethüdazade Arif Efendi Kimdir Nükteleriyle ünlü osmanlı bilgini ve şairi (İstanbul 1780?-1849).

Kethüdazade Arif Efendi Hayatı

Medrese öğrenimi gördü, devrin Ayvansarayî, Afifi Salih, Palabıyık Mehmed, Mütercim Asım gibi ünlü bilginlerinden ders aldı. Müderrisliğe başladı.

Halep ve Bursa mevleviliklerinde bulundu, Mekke ve İstanbul kadısı, sonra da Anadolu kazaskeri oldu.

Ârif Efendi ilmi, iyi ahlâkı, fazilet ve zerafetiyle tanınmıştır.

Divan’ı sağlığında kayboldu.

Divançe’si basılmıştır, öğrencilerinden binbaşı Mehmed Emin Bey hocasına ait fıkraları ve ondan duyduklarını Menakıb-ı Kethüdazade adlı bir kitapta toplamıştır.

Eser geçen yüzyıla ait bazı olaylar hakkında bilgi de verir.

 

Bir cevap yazın