Kanunname-i Ali Osman

Kanunname-i Ali Osman

Kanunname-i Ali Osman («Osmanoğulları Kanunnamesi»), şerî hukukun yanında İdarî, malî, cezaî sahalarda, osmanlı örfüne göre, padişahların sırf kendi otoritelerine dayanarak çıkardıkları kanun ve nizamları biraraya toplamak suretiyle düzenlenen dergi veya bu sahaya ait olanlardan biri.(Yasakname de denir.) ... Devamı

toplam: 1 | gösteriliyor: 1 - 1