Kharites

Kharites Zeus’un Euphrosyne, Aglaia ve Thaleia adlarındaki bu üç kızı her yıl bitkileri yeniden yeşertirler ve yeryüzünde sevinci, güzelliği ve ihsanı temsil ederler. Lütuf tanrıçaları birbirinin boynuna sarılmış çıplak üç genç kız biçiminde gösterilir.

İlkçağdan günümüze üç Kharites’i çıplak olarak gösteren bir grup heykel kaldı (Siena Güzel Sanatlar akademisi). Louvre’da birçok kopyası olan bu eserin Kyrene’li helenistik bir heykelci tarafından yapılmış olduğu sanılır.

Bu heykel topluluğu, resim alanında, Botticelli’ye İlkbahar (Floransa) adındaki tabloyu, Raffaello’ya bugün Chantilly’de bulunan küçük tablosunu, Correggio’ya Parma’dakj freskleri ilham etti. Bu konuda ayrıca, Tintoretto (Dukalık sarayı), Zuccari (Caprarola).

Rubens (Floransa, Stockholm. Viyana. Madrid) ve Natoire’ın (Leuvre), Leonhard Kern’in (Budapeşte). Falconet’nin, Canova’nın (Leningrad), Thorvaldsen’in (Milano) ve Pradier’nin (Versailles) adlarını anmak uygun olur.

Bir cevap yazın