Kharon Kimdir,Mitoloji

Kharon Kimdir,Ölüleri Acheron ırmağının karşısına geçiren kayıkçı.

Kharon – Mitoloji

Bir obolos karşılığında ölülerin ruhlarını cehennemin ırmaklarından geçirir, canlıları veya mezarsız kalmış ölüleri kabul etmezdi.

Bundan dolayı da, ölülerin ağcına, ona verilmek üzere bir obolos konurdu.

Atina’da birçok alçak kabartmanın ve leykthos denilen cenaze testisinin üzerinde, elinde bir kürek tutan kayıkçı kıyafetli, sakallı, düşünceli bir ihtiyar biçiminde tasvir edilmiştir.

KharonÇarpık burunlu, sivri kulaklı ve asık yüzlü etrüsk kharonu’nun görünüşü bambaşkadır.

Elindeki topuzla ruhları kovalar, savaşlarda insanları öldürür veya canilere yardım eder.

Romalılarda, Vergilius’ta bu iki tipin karışımını buluruz.

Vergilius’un kayıkçısı, ölülere iyi davranmayan kötü ve iğrenç bir ihtiyardır. Daha sonraları, Roma’da güzel yunan tipi ağır bastı.

Ama öbür tip de varlığını arenada sürdürdü: yaralı gladyatörleri öldürmekle görevli köle, öldüreceği gladyatörün üstüne bir topuzla ve yüzünde bir kharon maskesiyle ilerlerdi.

Bir cevap yazın