Kilisede Mum Yakmak,Anlamı,Geleneği | Din Bilgileri |

Kilisede Mum Yakmak,bir dilek karşılığı yapılır.

Mum dikme geleneğinin İran’da doğan zerdüşt inançlarıyla ilgili olduğunu ileri sürenler de vardır.

Mum Yakma Geleneği

Ateşin kutsal olduğuna, ocağın sürekli olarak yanması, çevresine aydınlık saçması gerektiğine inanan zerdüşt dinine göre kötü ruhlar ışıktan kaçar, aydınlıkta duran ölünün, insanın çevresine sokulmaz.

Bu inanç, zamanla, değişerek mum adama, mum yakma geleneği niteliğine büründü.

Türbelere, mezarlara mum dikmeyi, mum adamayı İslâm dini yasakladı.

Bu yasağa rağmen, eski inançlar halk arasında süregeldi.

Cami, mescit, tekke, kilise ve benzeri kuruluşlarda mum yalnız bir aydınlatma aracıdır.

Hıristiyanlıkta, kiliselerde kullanılan mumlar sadece bir fitil ve beyazlatılmış balmumundandı.

Bugün ise mumlar tabiî balmumu ile madeni veya sentetik maddelerden meydana gelen bir karışımdır.

Kilise, mumlarda yüzde 30 balmumu bulunmasını şart koşmuştur.

Missa esnasında sunakta en az iki mum yanar.

Törenli missalarda ise 4, 6 veya 7 mum yakılır.

Dinî alaylarda papazlar yanmış mumlar taşır.

Cenaze törenlerinde de katafalkın etrafında mum yakmak âdet olmuştur.

Aziz sandukaları ve resimleri önünde de mum yakılır.

Ortodoks kilisesinde missa esnasında mum yanmaz, fakat diğer âyinlerde sık sık mum kullanılır.

Protestanlarda yalnız luther’ciler âyin sırasında mum yakar.

Bir cevap yazın