Kimberler

Kimberler,Boi’ler tarafından püskürtüldükten sonra Tuna boyunda ilerleyerek Taurisci’leri ve Scordisci’leri yendiler. Bir kelt ili olan Noreia’yı (Neumarkt, Steiermark) kuşattılar. Bu şehrin yakınlarında romalı konsül Papirius Carbo’yu yendiler (113).

Sonra batıya yöneldiler, Helvet’lerle ilişki kurdular. Helvet’lerden iki kabile Kimber’lerle birleşti. Bu barbar kitle Galya’ya saldırarak Belçika dışında bütün Galya’yı yakıp yıktı. Narbonensis’te Romalılarla karşı karşıya geldiler, onlarla toprak karşılığında anlaşmak istediler.

Bu isteği benimsemeyen konsül Silanus yenildi (109). Bir süre sonra Cassius Longinus ve Aurellus Scaurus, daha sonra da Servillus Caepio aynı âkıbete uğradılar.

Kimber’ler İtalya’yı kuşatacak yerde Ispanya’yı yağmalamaya kalkışınca, Keltiberler tarafından iyice hırpalandılar. Bundan yararlanan Marius Afrika’dan gelerek Kimber’lere karşı çıktı; Aachen’da Tötonları (102), Verceil’de de (Cisalpina) Kimber’leri yendi (101).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir