Kinesiyoloji Nedir?

Kinesiyoloji Nedir,İlk olarak 1857 yılında, Dally’nin, Cinesiologie ou Science du Mouvement (Kineziyoloji veya Hareket Bilimi) adlı eserinde ortaya attığı kineziyoloji sözü, daha sonraları çok az kullanıldı.

Son yıllarda hareketlerin incelenmesi, özellikle kineziterapideki uygulanması bakımından büyük bir gelişme gösterdiği için, kineziyolojiye karşı büyük ilgi duyulmaya ve bu söz yeniden kullanılmağa başlandı.

Gerçekten de, hareketlerin, fizyolojik etkileri konusunda ortaya konan önemli bulgular, bunların birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasına yolaçmıştı.

Aktif kineziterapi, daha XIX. yy. da, Ling tarafından tavsiye edilmişti. Ama bu yoldaki tedavi uygulamaları, dünya savaşları sonunda, çok sayıda kimsenin yaralanması dolayısıyla gittikçe daha geniş bir alan kazandı.

Son on ila yirmi yıl içinde, ansefalopatiler, iş kazaları ve tarafik kazaları yüzünden sayıları gittikçe artan sakat kimselerin tedavisinde de bu teknikler kullanıldı.

Kineziyoloji, tıbbın, biyoloji ve nörolojideki ilerlemelerinin yanı sıra, belirli ve kesin tekniklerin uygulanmasına dayanır.

Egzersiz yoluyla gerçek bir «tedavi» haline gelebilir ve maruz kaldıkları hastalık ile arızanm derecesi ne olursa olsun, hasta ve yaralıların hayata yeniden intibak ettirilmeleri konusunda önemli katkıda bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir