Kinon Nedir,Çekirdeği

Kinon Nedir,Benzen serisinde, ortobenzokinon ve parabenzokinon şeklinde iki kinon bilinir ve her ikisine de genellikle «kinon» adı verilir.

Ortobenzokinon, pirokateşin’in gümüş oksit yardımıyla yükseltgenmesinden elde edilir. Oldukça kararsız portakal renginde bir katıdır ve erimeden ayrışır.

Parabenzokinon, hidrokinonun yükseltgenmesiyle meydana gelir; diğer birçok aromatik bileşiğin yükseltgenmesinden de elde edilebilir.

Genellikle anilin’i, kromik asitle yükseltgeyerek hazırlanır. Sudaki çözeltisi sarı renkte olan, yeşil – kahverengi iğneler halindedir, 116°C’ta erir. Kokusu klor kokusunu andırır; yakıcı ve zehirlidir.

Hidroiyodik asidi yükseltger, kendisi hidrokinona indirgenir. Çözünmüş kükürt dioksit de aynı sonucu verir, yalnız bu sırada ara ürün olarak kinhidron meydana gelir.

Klor iki çifte bağa bağlanabilir, fakat daha kolay ornatılır ve tetraklorokinon veya kloranil elde edilir.

Diğer bütün tepkimeler normal keton tepkimeleridir. Organomagneziyenler, «kinol»ler denilen glikolleri meydana getirir. Hidroksilamin önce kinon monooksim, sonra da kinondioksim verir.

Kuvvetli yükseltgenler kinon halkasını maleik asit ve oksalik asit şeklinde böler. Sonunda üç mol oksalik asit meydana gelir.

Naftalin serisinde üç naftokinon bilinmektedir; bunların ikisi benzokinonlarla aynı yapıdadır: entrakinon antrasen’den, fenantrenkinon ise fenantren’den türer.

Dikinoyl C6H2O4 ve trikinoyl C6O6 gibi bazı polikinonlar da vardır.

Kinon Çekirdeği

Yan tarafta gösterilen şekil bir kinon çekirdeğidir. Bu çekirdek, kinonda, birçok boyanmış maddede veya boyarmaddede bulunur.

Fakat renk taşıma bakımından bu çekirdeğin hiç bir önemi yoktur. Trifenilmektan grubundan aminli boyarmaddelerde kinon çekirdeği bulunduğu iddiası sağlam bir temele dayanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir