Kırımi Abdülgaffar Efendi Kimdir,Hayatı

Kırımi Abdülgaffar Efendi Kırımlı tarihçi (XVIII. yy.).

Devrinin hükümdarlarından Kırım Giray Hanın gazabına uğrayarak önce Karasu’daki evinde mahpus hayatı yaladı, sonra Karadeniz kıyısındaki Soğucak kalesine sürüldü.

Sürgünde bulunduğu sırada Umdet-ül-Ahbâr (Haberlerin Esası) adlı eserini yazdı (Bir nüshası yazma olarak Süîeymaniye Esad Efendi kitaplığında, Nu. 2 331’dedir).

Eser 1774’te tamamlandı; üç bölümden ibarettir. Birinci bölümde 12 hayvanlı eski Türk takvimi hakkında kıymetli bilgi vardır, ikinci bölüm, Cuci ulusunun başlangıçtan Kırım hanlığına kadar olan tarihini, üçüncü bölüm ise Kırım hanlığının kuruluşundan 1774 yılına kadar geçen devrenin tarihini içine alır.

Bu eser Necip Asım tarafından, Türk Tarih Encümeni mecmuasına ek olarak ve Umdet-üt-Tevarih adıyla yayımlandı.

Diğer eserleri, Hadis-i Erbain Şerhi (Kırk Hadis Yorumlaması) İle fıkıh meselelerini derleyen mecmuadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir