Kırklareli Hızırbey Külliyesi

Kırklareli Hızırbey Külliyesi Külliye, cami, hamam ve arasta’dan (çarşı) meydana gelir. Cami, Trakya’nın en eski camiidir: Kösemihalzade Hızır Bey tarafından oğlu Abdullah Beyin hayrına yaptırıldı (1383).

Muntazam kesme taştan yapılan cami, bir avlu içinde yer alır; avluda mihrap tarafında Hızır Beyin türbesi ve ön tarafta da üzeri ahşap çatıyla örtülü bir şadırvan bulunmaktadır. Kare planlı ve tek kubbeli olan cami, bu tip plan gösteren yapıların Trakya’daki ilk ve en basit örneğidir.

Önünde sonradan eklenmiş bir son cemaat yeri vardır. İç kısımda kareden kubbe yuvarlağına geçiş,Türk üçgenleriyle sağlanır. Kubbe çok köşeli penceresiz bir kasnağa oturur, iç kısımda, duvarlarda geç devirlere ait kalem işi süsler görülür.

Mihrap ve mimberin sanat tarihi bakımından önemi yoktur. Kare bir gövde üzerinde yükselen minaresi kesme taştan ve tek şerefelidir. Cami 1824 ve 1959 yılında onarım gördü.

Hamam (Çiftehamam, Hızırhey hamamı da denir), çarşı içindedir. Kösemihalzade Hızır Bey tarafından camiye vakıf olarak yaptırıldı (1383). Halen kullanılmakta olan hamam, kadınlar ve erkekler kısımlarından meydana gelir.

Kapıları ayrı yönde bulunan iki kısım da aynı planı gösterir, önce üzeri geniş bir kubbeyle örtülü soyunmalık kısmına girilir. Burada kubbenin ortasında bir aydınlık feneri yer alır.

Soyunmalıktan küçük bir kapı ile üzeri kubbe ve tonozlarla örtülü soğukluğa, oradan da bir kapı ile kare planlı ve üzeri kubbeyle örtülü sıcaklık kısmına geçilir. Bazı yerlerinde, özellikle kubbe fenerlerinde küfeki taşı da kullanıldı.

Hamam, 1683-1704 yılları arasında ve 1960 ile 1964’te onarıldı. özellikle son onarımda kubbe ve tonozlar meydana çıkarıldı, etraf duvarlarının yontma taşları değiştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir