Kırklareli Tarihi

Kırklareli Tarihi Çevrede mezar anıtı olduğu anlaşılan höyüklerin varlığı, burada yerleşmenin eskiliğini ortaya koyar. Fakat şehrin doğuş zamanı ve kurucusu üzerinde bilgi yoktur. Şehrin adı, fetihten önce Rumların verdiği Saranta Ekklesies idi. Fakat sonra Türkler tarafından’ Kırkkilise olarak çevrildi.

Kırklareli çevresi, İran hükümdarı Dara 1 tarafından, İskit seferinden sonra ele geçirildi (M.ö. 513). Daha sonra Odrys’ler (trakyalı halk) tarafından zaptedildi (V. yy. ortaları). Makedonya kralı Philippos’un hâkimiyetinden sonra Galatlar tarafından bir süre istila edildi. M.ö.

168’de Roma imparatorluğunun hâkimiyetine geçti, zaman zaman bulgar akınlarına uğradı. (Bulgarlar buraya Lozengrad derlerdi).

Kırkkilise’nin Ormanlı devleti tarafından ele geçiş tarihi kesin olmamakla beraber, 1365-1371 yılları arasında, Timurtaş Paşa tarafından alındığı söylenir.

Osmanlı hakimiyeti altında Rumeli eyaletinde bir sancak merkezi olan Kırkkilise, İstanbul’u Aşağı Tuna boylarına bağlayan «sağ kol» yolu üzerinde bir konak yeri haline geldi. Osmanlı devletinde vilayetler kurulunca, Kırkkilise, Edirne vilayetinde bir sancak merkezi oldu. 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar tarafından ele geçirildi.

Ayastafanos antlaşmasına göre yeni kurulan Bulgaristan prensliğine bırakıldıysa da, Berlin antlaşması (1878) ile Türklere geri verildi.

Balkan savaşının başlarında (24 ekim 1912) bulgar kuvvetleri şehre girdi. Fakat 21 temmuz 1913’te türk kuvvetleri tarafından geri alındı. Milli Mücadele sırasında 26 temmuz 1920’de yunan işgaline uğrayan şehir, zaferden sonra 10 kasım 1922’de geri alındı. 1924’te Kırklareli bir vilayet (il) merkezi oldu.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir