Kirkor Agaton Efendi,Krikor Agaton | Biyografi,Tarih |

Kirkor Agaton Efendi,Osmanlı eğitimcilerinden (İstanbul 1823-1868).

ilk tahsilini Hasköy’deki Nersesyan mektebinde yaptı, 1843’te ziraat tahsiline devam için Paris’e gitti.

1847’de döndü.

Halkalı Ziraat mektebinin kurulmasında önemli rol oynadı.

1852 yılında Türkiyede Ziraî İktisat adlı eserini yazdı.

1856’da Yüksek Ticaret encümenine üye oldu.

Kirkor Agaton Efendi Sonra sırası ile Torino Ziraat akademisinde muhabir üye, Divanı Muhasebat ve Islahat Maliye meclisinde üyelik yaptı.

1860’ta Fuat ve Âli paşalar Hazine-i Hassa nezaretinin muhasebe defterlerini Agaton Efendiye teslim ettiler.

1865’de Paris’te toplanan P.T.T. kongresinde Türkiye’yi temsil eden Agaton Efendi Paris’ten dönünce dahilî postacılığı kurdu.

1866’da bu işi büyük bir başarı ile yaptığından postahane nazırlığına tayin edildi.

1867 yılında Milletlerarası P.T.T. kongresine katıldı.

Osmanlı imparatorluğundaki yabancı postahanelerin lağvedilmesi için çok çalıştı.

Bunda başarı da kazandı.

Sultan Abdülâziz onu 5 000 altınla taltif etti.

Yurda dönerken öldü.

Bir cevap yazın