Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa Cevdet Paşanın (1822-1895) peygamberler’ ve hükümdarlar tarihi. Yazar, bu eseri hayatının sonlarına doğru yazdı, ilk 6 cildini kendisi, son 6 cildini de 1908’den sonra kızı Fatma Aliye Hanım bastırdı.

Adem peygamberden, Hz. Muhammed’e kadar gelen peygamberler hakkındaki menkıbeleri özetledikten sonra, Hz. Muhammed’in hayatını, dört halifeyi, onları takip eden emevi ve abbasi halifeleri ile Araplar hakkında bilgi veren Kısas-ı Enbiya, ayrıca Osmanlı devletinin kuruluşundan Murad II’nin saltanatının son yıllarına kadar olan dönemi de içine alır.

Eserin sonunda, bittiğine dair bir kayıt bulunmadığından, Cevdet Paşanın bu eserde osmanlı tarihini tamamlamak istediği ileri sürülür.

Eser sade bir dille yazılmıştır. Üslubu doğal ve akıcıdır. Büimsel olmaktan çok eğitici bir eserdir. Kısas-ı Enbi-ya’nın ünü Türkiye’nin sınırlarını aşmış, Kazan Türkçesine de çevrilmiştir (basımı, 1900 ve 1911).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir