Kişilik Bozuklukları,Nedenleri

Kişilik Bozuklukları,Kişilik bozukluğu ile psikozu birbirinden ayırmak veya bu iki durumu sınıflandırmak için şöyle bir açıklama yapabiliriz:Bedeninde herhangi bir sakatlığı olan kişi biyolojik anlamda hasta değildir.

Kişilik Bozuklukları ve Nedenleri

Onun bedensel olarak anormal bir yapıya sahip olduğunu belirtiriz.Kişilik bozukluğu gösteren biri ise hasta olarak değil,anormal olarak gelişmiş kişi olarak sınıflandırılır.

Genetik oluşum,çocukluk çağlarında geçirilen herhangi bir ateşli hastalık,bir kaza sonucu yaralanma veya kötü beslenme gibi nedenlere bağlı olarak beynin kusurlu gelişmesi bazı kişilik bozukluklarının nedenidir.

Bazı cinsiyet kromozomu anomalileri de toplum dışı davranışlara bağlanır.Örneğin cinsiyet kromozomları XXY faktörü içeren iri yapılı olan,saldırgan davranışlı ve normalin altında zekaya sahip bir erkek böyledir.Ancak kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasında sosyal nedenleri de unutmamak gerekir.

Çocukluk dönemlerinde çekilen yoksulluklar,aile içi kavgalar ve gerilimin yoğun olduğu ortamlar gibi nedenleri içeren çevresel faktörler verilebilecek örnekler arasındadır.

Kişilik bozuklukları türlerinden birisi toplum dışılıktır.

Yaşantısının her alanında sürekli olarak toplum dışı ve suça yönelik davranışlar sergileyen bir kişi psikopat olarak adlandırılır.

Bunların davranış bozukluklarında,bozukluğun kendini gösteriş biçimine ilişkin elde edeceğimiz somut veriler her zaman güvenilir unsurlar değildir,saptanmaları uzmanlık gerektirir.

Bunlar,diyelim ki aşırı alkol alma sonucu çıkan rahatsızlıktan veya ruhsal çöküntü sonucu yapılan başvurular sırasında ruh hekimleri tarafından anlaşılır.

Çoğu psikopatın aile çevresinin son derecede bozuk olduğunu söyleyebiliriz.

Aile çevresinin bozuk olduğunu gösteren olgulara örnek olarak anne veya babanın alkolik olmasını,anne-babanın boşanmasını veya erken ölmeleri gibi olayları sayabiliriz.

Psikopatlığın ilk belirtileri çocukluk döneminin sonunda veya ergenliğin başlangıcında görülür.

Aşırı tedirginlik,disipline karşı direnme,kendisinden küçük çocuklar ile hayvanlara eziyet gibi davranışlar sık görülen örneklerdir.

Okul ortamında dersleri başarısızdır.

İş hayatına atıldıklarında verimli olamazlar,güvenilir kişi değillerdir.

Bir işyerinde devamlı çalışamazlar.

Eleştirilere katlanamazlar.

Duygusal ilişkileri sürekli değildir.

Dolayısı ile evlilik hayatları kısa sürer.

Psikopatların birçoğu eninde sonunda bir suç işler.

Diğer bir kişilik bozukluğu gelişmemişliktir.

Bunlara yetersiz kişiler de diyebiliriz.

Hem beden olarak hem da zihin olarak güçleri düşüktür.

Olayların gösterdiği değişiklikler karşısında gereken esnekliği gösteremezler.

En ufak bir baskı görmeleri durumunda bile karşı koyma özellikleri yoktur.

Daha çocukluk dönemlerinin başındayken hem sinirli hem de bağımlı davranışları vardır.

İncelenince anne-babalarının ya çok koruyucu ya da çok katı ve itici oldukları anlaşılır.

Yetersiz kişiler aşırı derecede utangaçdırlar.Toplumsal ve cinsel davranışları çekingendir.

Bu özellikleri nedeniyle kaçınılmaz olarak bencil ve içe dönük olurlar.

Zaten yaşamlarının geri kalan dönemleri yalnızlık ve kaygı dolu olur.

Paranoyalı kişiler normalin üzerinde duyarlı ve alıngandırlar.

Günlük olaylara normal birisinin gösterdiği tepki gibi değil de üst seviyede bir aşağılık ve hor görülmüşlük duygusuyla tepki gösterirler.

Herhangi bir şeyin kendi hakkı olduğuna inanmışsa onu korurken herkesin kabul ettiği ölçüleri aşan şekilde aşırı hassas ve aşırı alıngan davranış gösterirler.

Coşku dediğimiz duygusallığı yüksek davranışlar herkeste zaman zaman görülen davranışlardır.

Ancak coşkulu kişilikleri yapılarında süreklilik kazanan insanların ruhsal bozuklukları zaman açısından oldukça uzundur.

Bunları gözlediğimizde ya hüzünlü ve kötümser ya da tam tersi bir tutum içinde olduklarını görürüz ve bu davranışları devamlıdır.

İsterikli kişilerde ise tam tersine duygular yüzeysel ve değişkendir.

Bunlar güvenilir kişiler olmadıkları halde başkalarından sevgi ve ilgi beklerler.

Bir cevap yazın