Kitabe

Kitabe Nedir,Kitabe Ne Demek,Bir levhanın etrafına yapılan kabartma çiçek, nakış v.b. gibi süs.

Bir kitabın başına yazılan isim veya unvan.

Kitabe levhası, bazı yapıların kemerlerine, kapı üzerlerine, sebillerin cephelerine konulan yazılı levha.

Kitâbei sengi mezar, mezar taşı yazıtı, (ölümle ilgili din inançlarını dile getirir; ölünün adını, ölüm tarihi ve ölüye rahmet dileğini taşır. Manzum olanları da vardır.)

Kitâbe’nin islam dünyasında yazılış amacına göre niteliği değişir. Kitabelere daha çok fermanlar, antlaşmalar, bir yapının yapılış tarihi, ne amaçla ve kimin tarafından yaptırıldığı, kanunlar, Kur’an’dan alınmış ayetler ve hadisler yazılır.

Çeşme, han, hamam, kütüphane, saray, kervansaray, imarethane, medrese, cami, mescit v.b. kurumların kitâbeleri manzum olurdu. Zamanın şairlerinden biri, eseri yaptırana ebced hesabıyla yapılış tarihini de gösteren bir manzume sunardı.

Şiir beğenilirse binanın girişinde, kolay görülecek bir yere, genellikle mermer üzerine kazdırılarak, yerleştirilirdi. İslam edebiyatında bu manzum kitabeler yanında arapça mensur kitabeler de önemli bir yer tutar.

Başlangıçta, Arapça olan osmanlı kitabeleri zamanla Türkçe yazılmaya başlandı. Farsça kitabeler azdır. Bu kitabelerin yazısı kûfi; nesih ve seyrek olarak taliktir.

Nesih yazılı kitabeler, ülkeye ve çağa göre değişir. Eyyûbîler ve Mısır Memlûkları devrinden kalan mısır, suriye ve anadolu kitabelerinde kullanılan yazılara eyyubi neshi, memlûk, selçuk nesihleri ve osmanlı neshi gibi adlar verilir.

 Kitabe
Kitabe
Kitabe
Kitabe
Kitabe
Kitabe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir