Kızıl Arslan Kimdir,Hayatı

Kızıl Arslan Kimdir,Hayatı(?-1191) Azerbaycan atabeglerinden.

1160’da babası tarafından kumandan olarak (emir-i sipehsalar) ordunun başına getirildi.

Nahçevan’da oturarak, ailenin toprağı olan Azerbaycan’ı idare etti.

1166’da Rey valisi inanç Bey üzerine yürüdü; ağabeyisi üe birlikte Tebriz’i aldı (1174); Gürcistan seferine katıldı (1175).

Selçuklu sultanı Tuğrul III tarafından atabek kabul edildi Ye Hemedan’a davet olunarak törenle karşılandı.

Bu arada sultanın veziri Karagöz’ün suikastına uğradı ve tedbirler aldı, öte yandan Pehlivan’ın karısı inanç Hatun, kendi oğullarını tutmayarak Pehlivanın başka bir hanımdan olan oğlu Ebubekr’i seçtiği için ona cephe aldı; Hemedan’daki Memluklarla birleşti.

Fakat emîrler Kızıl Arslan ile çarpışmayı göze alamadılar. Bu sırada Kızıl Arslan’ın yanından kaçan Tuğrul da Damgan ve Bistam’ı tahrip etti; Rey ve Hemedan’a girdi. Fakat Kızıl Arslan’ın yeğenine yenildi (1187).

Kızıl Arslan Tuğrul ile birçok kere savaştı; halife En-Nâsır li’-ddinillah ile anlaştı; Tuğrul’un Azerbaycan’a gidip kıpçaklardan bir ordu toplaması üzerine, Kıpçakları da dağıttı; Sultanı esir alarak Dizmar kalesine gönderdi; Selçuklu tahtına Süleyman oğlu Sencer’i oturttu.

İsfahan’a gitti, ağabeyinin dul karısı İnanç Hatun ile evlendi. Selçuklu tahtına oturdu, fakat saltanatı kısa sürdü.

Bir gece çadırında uyurken kendisinden nefret eden Irak emirleri tarafından öldürüldü.

Tarihçiler onun iyi ve cömert bir insan olduğunu belirtirler. Enverî, Genceli Nizamî ve Zahir-i Faryabî ona kasideler yazmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir