Kızıl Elma – Ziya Gökalp

Kızıl Elma – Ziya Gökalp,milli edebiyat akımının güçlenmesi, halka ve milli kültür kaynaklarına gidilmesi yolunda yeni sanatçı nesillerine öncülük yaptı. Düşüncelerini sadeleştirerek halka geniş ölçüde yaymak için sade dil Ye hece vezni ile şiirler yazdı.

Kızıl Elma’da yaşadığı çağın olaylarını, kendi ideolojisine göre inceleyerek manzum tarzda işledi. Bu arada Türk destanlarından, halk masallarından, didaktik tarzda yararlandı.

Gökalp, manzum masallarında ideal tipler de yarattı. Kızıl Elma masalındaki Ayhan, aşkını, bütün varlığını milleti için feda eden milli bir kadın kahramandır. Bu tür şiirleriyle milli terbiyenin gelişmesi yolunda çalıştı. Ardından gelen hececileri etkiledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir