Kızılderililer

Kızılderililer Kimdir,Amerika kıtasının yerli halkı. Kuzeyde kıyı boyunca: Eskimolar ve Aleutlar. Büyük Okyanus’un kuzey kıyılarında Athapaskan grubu. Kanada ormanları, Mississippi havzası ve Florida’da kızılderili oldukları ileri sürülen çok çeşitli gruplar oturur.

A.B.D.’nin güneybatısında özellikle Pueblos’lar vardır. Orta Amerika, toltek, aztek, maya medeniyetleri çevresine toplanan etnik gruplarla doludur.

Güney Amerika, Kolombiya’dan Şili’ye kadar uzanan alan Andların Büyük Okyanus’a bakan yamaçları inka öncesi ve inka medeniyetleri yörüngesi içine girer.

Amazon havzası ve Antiller özellikle çeşitli küçük farklarla birbirinden ayrılan kültürler bütününün toplandığı yerdir: Aravaklar, Tupi-Guaraniler, Karayipliler.

Arjantin ovaları ve Andların doğu yamacı Patagonlar ile Araukanların gerçekte efsanevî olmaktan öteye gidemeyen hatıralarına rastlanan bir dev halklar bütünü barındırdı. Şili’nin güneyinde ve Terre de Feu’de bugün artık bütünüyle ortadan kalkmış olan Fuegienler otururdu.

Kızılderililerin Dili 

Kuzey Amerika. Kuzey Amerika yerli dillerinin sayısı belirsizdir: dil lehçe ayrımını yapmak güçtür; kaldı ki bu dillerin bir kısmı ölmüştür veya ölmek üzeredir. Bundan başka, kızılderililerin çoğu İngilizce öğrendiklerinden en kuzeydeki alan ve A.B.D.’nin güneybatısındaki bazı bölümler dışında bu diller kullanım önemlerini de yitirmişlerdir.

Kuzey Amerika’daki dil aileleri sayısının 58 olduğu sanılır; bu sınıflama her dil ailesinden kapsadığı diller arasında görülen su götürmez benzerliklere dayanarak yapılmıştır. Bir öbekleştirme denemesi altı «büyük aile»nin kurulmasına yolaçtı.Bu büyük aileler «aile»lere, aileler öbeklere, öbekler de dillere ayrılır.

Bir cevap yazın