Kızılırmak Türküsü Nedir?

Kızılırmak Türküsü Nedir,Türk köylü yaşantısında önemli yeri olan türkü. Düğün alayı, Kızılırmak üzerindeki köprülerden birinden geçerken, köprü çökünce, birçok kimseyle birlikte gelin de boğulur. Bu konuyla ilgili birçok ağıt-türkü yakıldı. İki notalı bir türkü örneği:

Köprüye varınca köprü yıkıldı / üç yüz atlı birden suya döküldü / Nice yiğitlerin beli büküldü / Kızılırmak nettin allı gelini / Gerdanı bir karış benli gelini / Kızılırmak parça parça olasın / Her parçanı bir diyara salasın / Sen de benim gibi yarsız kalasın [nakarat] / Anası der ben kızımı veremem / Babası der ben sözümden dönemem / Kardeşi der ben kanma giremem [nakarat],

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir