Kızların Mağarası,Özellikleri,Yapısı | Tarihi Yapılar Van |

Kızların Mağarası Van ili, Gürpınar ilçesi, Kırkgeçit bucağına bağlı Yedisalkım (Put) köyü sınırları içinde mağara.

Van Kızların Mağarası

Köyün batısındaki 7 km uzunluğundaki kanyonda yer alan mağara, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Belli tarafından bölgedeki araştırmaları sırasında bulunmuştur.

Kanyon başlangıcından 2 km batıda, sarp güney yamaç üstünde ve vadi tabanından 78 m yükseklikte yer almaktadır.

Yöre halkının içindeki resimler nedeniyle “Kızların Mağarası” diye adlandırdığı mağara üç ağızlı iki ayrı oyuk biçimindedir.

1 no.’lu mağarada, yamaca açılan ikinci ağzın sonundaki batı duvarında yer alan 35 resimden 10 tanesi kar ve yağmur sularının etkisiyle silinmiş ya da is tabakasıyla kaplanmıştır.

Belirgin olan resimlerde stilize insan figürleri, tuzak sahneleri, tanrıça betimleri, geyik üzerinde ayakta duran tanrı kompozisyonu ile erkek yaban keçiler ve geyikler özenle işlenmiştir.

II no.’lu mağarada ağzın iki yanında 60 dolayında figür yer alır.

Açık kırmızı ve koyu kahverengi figürlerin farklı zamanlarda yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ağzın güneybatısındaki duvarda “Büyük Pano” adı verilen bölümde kollarını kaldırmış, dans eder gibi betimlenmiş, üreme organları abartılı tanrıça figürleri, tuzak sahneleri, erkek yaban keçileri, hayvan üstünde duran tanrıçalar belirli düzen gözetilmeden yinelenmiştir.

Kuzeydoğu duvarı üstündeki Küçük Pano’da ise üreme organları abartılı dört erkek figürü vardır.

Avın verimli geçmesi için büyüsel bir etki sağlamak düşüncesiyle yapılan bu resimleri tarihlemeye yardımcı hiçbir küçük buluntu ele geçirilememiştir.

Ancak bazı betimlerin, Anadolu’daki benzerlerine ve kimi üslup özelliklerine dayanılarak, günümüzden 15 000-8 000 yıl önce yapıldıkları düşünülmektedir.

Bir cevap yazın