Kleisthenes Kimdir?

Kleisthenes Kimdir,Atinalı soylu. 508’de yenilgiye uğramışken milli bir halk ayaklanması sonunda iktidara getirildi. Ondan sonra artık kendini tamamıyla sitenin bütünüyle kalkınmasına verdi, demokrasinin zaferini sağladı. Bu hareketleri 506’da yakın sitelere karşı gerçekleştirdiği zaferlerle perçinlendi.

Soyluların Attike’de kurmuş olduğu geleneksel hakimiyeti yıkmak için ülke topraklarını yönetim bölgelerine (demos) ayırdı: bu bölgeler muhtardı ve yüz tane kadardı. Bu suretle bölgelerde oturan vatandaş listeleri meskenlerine göre tertipleniyordu; eski devirlerden kalma dört aşiret nizamı yerine on taneli yeni nizamı kurdu (Phylai). Bunların arazileri aralıksızdı.

Sitenin üç ana bölümü bulunuyordu: Şehir (Asty), Kıyı (Parali a). İç taraf (Mesogeia). Yeni kurulan on İdari bölgenin her birinde bu üç ana kısımdan demos’lar yani halk toplulukları bulunuyor ve adlarına trittus (üçlüler) deniyordu.

Bütün idari kuruluşlar bu on aşiret esasına göre tanzim edildi. Millet meclisi üye sayısı 500’e çıkarıldı; böylece Millet meclisi (Bule) Ye üyeleri de (buleutes) her aşirete 50 üye düşmesi öngörülerek yeniden düzenlendi.

Ordu kumandası on aşirete dağıtıldı ve on strategos elinde toplandı. Meclis on bölümde ayrıldı (Prytanialar) ve her bölüm senenin onda birinde sıra ile görev alarak oturum yapıyordu.

Bu ondalık sistemi öylesine yerleşti ki Kleisthenes takviminde devrim yapmaya lüzum duydu; bu devlet adamı aynı zamanda, Vatandaş meclisini de (Ekklesia) genişletti ve haklarını arttırdı; bu haklardan yararlanan birçok melez ve azatlı da Vatandaş meclisine katılıyordu.

Ostrakismos (demokrasi için tehlikeli görünen kimseye verilen 10 yıllık sürgün cezası) siyasi sürgün cezasının da on yıl olması ve muzaffer demokrasiyi bir yeni istibdat veya aristokrasi hareketinden korumak kaygusu bu cezanın da yine Kleisthenes tarafından getirildiğini düşündürür.

Atina sitesinin demokratik devrim hareketlerine Solon başlamış, Peisistrates ve Kleisthenes devam etmişlerdir; bu hareketler demokratik rejimi perçinleyecek, Atina’da demokratik rejimin tam olarak kurulup yerleşmesi, Ephialtes ve Perikles ile tamamlanacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir