Kloroform

Kloroform Nedir,Çoğunlukla anestezide kullanılan, renksiz, hoş kokulu, yatıştırıcı ve uyuşturucu kimyasal bir bileşik. Kloroform, 1831’de Liebig, Soubeiran ve Guthrie tarafından aynı zamanda bulunmuştur. Anestezik özellikleri Flourens tarafından hayvanlara uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Kısa süre sonra,

1847’de James Young Simpson tarafından insanlarda denenmiştir. Uygulanması, etere paralel olarak hızla yayıldı, kraliçe Viktoria’ya doğum yaparken verildi.

Renksiz, tatlı, hoş kokulu bir sıvıdır, buharları tahriş edici değildir. 61°C’ta kaynar, 70°C’ta katılaşır. Gaz halinde iken havaya- göre bağıl yoğunluğu 4,12 dir.

Suda 111’de bir oranında çözünür. Suya göre bağıl yoğunluğu 1,485’tir. Organik çözücülerle karışır ve çok güç alevlenir. Havanın ve ışığın etkisiyle fosgen ve hidroklorik aside ayrışır.

Yüzde 0,5 ile 1 oranında alkol karıştırılması bu bozunmayı önler. Kalsiyum hipoklorit’in Ca (CIO)2 etil alkol veya aseton üzerine etkimesinden yararlanarak hazırlanır.

Koyu renkli şişelerde veya kahve renkli camdan yapılmış ağzı mühürlü ampullerde satılır, ilaç sanayiinde «kloroformlu su» şeklinde çözücü ve mikrop öldürücü olarak kullanılır.

Kloroform Nerelerde Kullanılır

Başlıca kullanma alanı, modern anestezi devrine kadar (1940), eterle aynı önemde olmak üzere genel anestezi idi; bugün önemi büyük ölçüde azalmıştır. Özellikle kalp ve karaciğer üzerine olan etkisi, tehlikeli bir etken sayılmasına yolaçmıştır.

Anestezi sırasında kalp durması sonucu ani ölümlere yolaçtığı gibi, derin anestezi sırasında vazomotor sistem merkezine, miyokard’a ve damarlara üçlü bir etki yapması yüzünden atardamar basıncı devamlı olarak gitgide azalır.

Kloroform diğer taraftan karaciğer için bir zehirdir. Uzun bir anestezi karaciğerde bozulma meydana getirir.

Karaciğerin körelme belirtileri anesteziden hemen sonra ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, kusmalar, sarılık, mükoza ve deri altında kanamalar görülür. Dördüncü veya beşinci gün hasta ölür.

Anestezi için kloroform hastaya nefes yolu ile verilir. Solunum yapılan havada hacmin yüzde 1,5 oranında bulunması ameliyatlardaki anesteziyi sağlamak için yeterlidir. Yüzde 2 oranındaki derişik kloroform ise öldürücüdür.

Bu sebeple emniyet bölgesi gayet sınırlıdır. Hastaya açık metotla, bir komprese damla damla akıtılarak yarı kapalı metotla ve kapalı devre metoduyla verilebilir.

Kloroform eterden on diefa daha etkili ve beş defa daha tehlikelidir. Kloroformun anestezideki yeri bugün çok azdır; çünkü günümüzde onun kadar etkili birçok yeni madde kullanılmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir