Knossos Sarayı | Tarihi Yapılar |

Knossos Sarayı,Orta Bronz çağında (2200-1600), Kairatos vadisinin alçak tepesi üzerine, merkezi bir büyük avlu ile ikinci derecede avluların çevresinde yer alan birçok büyük bina yapıldı.

Bunlar kabul salonları, erkek ve kadın daireleri, ambarlar ve evler bölümüdür.

Knossos Sarayı Özellikleri

Knossos Sarayı
Knossos Sarayı,Orta Bronz çağında (2200-1600), Kairatos vadisinin alçak tepesi üzerine, merkezi bir büyük avlu ile ikinci derecede avluların çevresinde yer alan birçok büyük bina yapıldı. Bunlar kabul salonları, erkek ve kadın daireleri, ambarlar ve evler bölümüdür.

Büyük avluda bazı şölenlerde boğa yarışları yapıldığı sanılmaktadır.

Kutsal boğa Knosos’ta hüküm süren Minos’un sembolüdür.

1700’e doğru, saray bir depremde yıkıldı.

Kapsadığı alan bakımından olduğu kadar, yükseklik bakımından da (bazı yerlerde beş kata kadar) daha geniş ve daha karmaşık bir plan üzerine yeniden yapıldı.

Kuzeyde seyircilerin oturduğu sıraları bulunan, salonlarını ve geçitlerini zengin fersklerin süslediği bir «tiyatro alanı» düzenlendi.

1600’e doğru yeni bir deprem daha oldu ve bu şehrin yeni baştan düzenlenmesine fırsat, verdi.

Yarı mezar ve yarı tapınak olan büyük bir hükümdar mezarı ile sarayın bitişiğinde geniş özel konutlar yapıldı.

Bunların çevresinde, gerçekten zengin ve kalabalık bir şehir kuruldu.

Yeni Bronz çağında (1600-1400) taht odası inşa edildi (bu taht, yan aslan yarı kartal resimleri ve büyük zambak çiçekleriyle süslü bir duvarın önünde bugün de görülebilir); saray yeni fersklerle süslendi.

1400’e doğru yunanca konuşan Akaların (Akhaioi) yarım yüzyıldan beri oturdukları sarayda Giritlilerin giriştikleri bir saldırı, büyük zararlara sebep oldu.

Bununla beraber, oldukça karanlık olan bu olayların nasıl yorumlanacağı hala tartışma konusudur.

Sarayda kısmen yeniden ikamet edildi.

Çifte Baltalar (başka bir dinî ve siyasî simge) tapınağı ile geniş bir mezarlık o devirden kalmadır. Burası Demir çağının başlarında bırakıldı ve daha sonra kalıntıların üzerinde bir yunan tapınağı yapıldı.

Yunan devrinde Gortyne şehrinin rakibi olan Knosos şehri başlıca Girit şehirlerinden biri haline geldi ve M.S. IV. yy.a kadar devam etti.

XIX. yy.ın sonundan beri yapılan İngiliz kazıları sonunda (sir Arthur Evans, Pendlebury) saray ve bitişiğindeki mezarlar meydana çıkarıldı ve onarıldı.

Bu kazılardan Knosos Akalarına ait freskler, fildişi ve tunç heykeller, kuyumculuk eserleri, renkli çini süslemeleri, maden, taş ve pişmiş topraktan yapılmış boyalı vazolar ve aile arşivlerinden meydana gelen çok sayıda belge elde edildi. (Yaklaşık olarak 88 işaretli hece yazısı, «lineer B» ile yazılmış ve ideogramlarla belirgin hale konulmuş belgeler 1952’den beri Veutris ile Chadwick tarafından çözülerek okunmuştur.)

Mısır, Küçük Asya ve adalarla sıkı ilişkileri olan Knosos’tan Girit’in tarihi, sanatı ve dini konusunda birçok belge elde edilmiştir.

Hükümdarının hiç bir zaman unutulmayan kudreti daha sonraları, klasik çağ Yunanlıları tarafından Çifte Balta sarayında («Labyrinthos») oturan ve Minotauros efsanesindeki kutsal boğanın yerini alan Minos’un kişiliği ile belirtildi.

Akalarla olan ilişkileri, Minotauros’u öldüren ve Ariadne ile Phaidra’yı kaçıran Theseus’un efsanesiyle sembolleştirildi.

Bir cevap yazın