Koca Cafer Paşa

Koca Cafer Paşa Enderunu Hümayundan yetişti. Kara mutasarrıfı oldu. Erzurum ve Van beylerbeyliğine tayin edildi. Vezirlik rütbesiyle Sivas valisi oldu (1685). Canik mutasarrıflığı, Anadolu müfettişliği, Diyarbakır, Tamışvar (Timişoara), Van (1691), Adana (1692), Halep (1694) valiliklerinde bulundu.

Belgrad muhafızlığına getirildi. Bu görevi sırasında uzun yıllar serasker olarak savaşlara katıldı. Titel (Sırbistan) kalesini aldı (1695). Tamışvar muhafızı oldu (1696). Zanta savaşında öldü (11 eylül 1697).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir