Köçekçe Müziği Nedir?

Köçekçe Müziği Nedir,Türkü şeklinde belirli ve uygun parçalar, köçekçe olarak çalınır ve okunur. Çoğu, anadolu ve rumeli türküleridir. Klasik Türk bestecileri içinde de (Dede Efendi gibi) köçekçe yapanlar vardır.

Köçekçelerin belirli yerlerinde uzun ve ritmik aranağmeleri bulunur. Operetlerin çoğunda köçekçeler kullanılmıştır.Köçekçe takımı’nda, birkaç köçekçe, kıvrak ve parlak aranağmeleri, bazen de oyun havalarıyla birbirine bağlanır.

Kaba kemençe ve lavta gibi sazlar yalnız köçekçe takımlarının icrasında kullanılır. Gerdaniye, karcığar, hicaz, bayatî-araban, saba makamlarında köçekçe takımları vardır. Takımdaki köçekçeler, ağır hareketli parçalara geçilerek sıralanır.

Belirli yerlerde kemençe île demli veya demsiz taksimler yapılır. Takımın sonunda genellikle kıvrak bir oyun havası çalınır.

Köçekçeler, Ulvi Cemal Erkin’in orkestra için dans rapsodisi. 1943’te bestelendi, ilk defa Dr. Ernst Praetorius yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Filarmoni orkestrası tarafından Ankara radyosunda, daha sonra İsviçre ve Çekoslovakya’da çalındı. Bestecinin halk ezgilerinden ustaca ilham alarak meydana getirdiği bir eserdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir