Kodeks Nedir,Tıp

Kodeks Nedir,Tıp,Bütün ilaçların formüllerini topluca veren resmi kitap.

İlk Türk kodeks’i 1844 yılında Pharmacopoea Castrensis Ottomana adı altında yayımlandı.

Bu kodeks Galatasaray Tıbbiye mektebi müdürü Dr. C. A. Bernard tarafından askeri amaçlar için hazırlandı.

3 Şubat 1926 tarih ve 767 Sayılı kanun uyarınca ilk milli kodeks 1930 yılında Türk Kodeksi adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığı tarafından yayımlandı; 604 sayfa olan bu kodeks haziran 1930’dan itibaren yürürlüğe girdi.

1 Mart 1940 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 837 sayfalık İkinci Türk kodeksi drogların mikrokobik görünüşüne ait 38 tablo taşımaktaydı.

1948’de ikinci Türk kodeksine, içinde 83 madde bulunan 120 sayfalık bir ilave yayımlandı.

Bu ilave 1948’de basılan 1940 Türk kodeksi’nin ikinci baskısının arkasına da konuldu.

Kodeksi kaleme alan kurul, Tıp ve Eczacılık fakültesi profesörleri ile tıp ve eczacılık mesleklerinde çalışan kişiler arasından seçilir.

15 Üyeden meydana gelen bu kurul yeni maddeleri tanımlar, bunların türkçe, fransızca ve latince adları ile eşanlamlılarını verir, gerekirse eski maddeleri değiştirir, artık kullanılmayan ilâçlara ait makaleleri kaldırır.

Tedavi alanındaki Derlemeler sebebiyle kodekse sık sık yeni ilaveler yapılır veva kodeksin yeni baskıları hazırlanır.

Başlangıçta tıbbi reçetelerin bir toplamından meydana gelen kodeksler, bir formüler olma özelliğini yavaş yavaş kaybetmekte ve daha çok ilaçların normlar..

saflık muayeneleri ve ilâç muayenelerınde kullanılacak olan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve fizyolojik metotlarla yetinmektedir.

Ancak bir preparat, karmaşık bir tuz gibi maddelerin bileşimi konu olduğu zaman, bunların hazırlanma şekillerin: vermektedir.

İlaçların tanımından başka, kodekslerde eczacılık, zehirli maddeler, genel muayene usulleri, pozoloji gibi ekler bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir