Kölemen Davut Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Kölemen Davut Paşa Bağdat’ın son kölemen valisi, (1774 – 1851).Aslı gürcistanlıdır.

On bir yaşındayken Bağdat valisi Süleyman Paşa tarafından satın alındı.

Yirmi yedi yaşında hazinedarlığa, sonra da kayını Said Paşa tarafından kethüdalığa getirildi (1814).

Valiliği ele geçirme tasarıları ortaya çıkınca bu görevden uzaklaştırıldı ve küçük bir kuvvetle Süleymaniye’ye çekildi.

Kısa bir süre sonra Bağdat üzerine yürüyerek şehri ele geçirdi ve valiyi idam ettirdi (1817).

Osmanlı hükümeti Davud Paşanın Bağdat valiliğini tanımak zorunda kaldı.

On beş yıl kadar süren valiliği sırasında iç ve dış tehlikelere karşı durmak için çalıştı.

1818’deki İran ileri yürüyüşünü durdurdu, Anaz kabilesini boyunduruğu altına aldı.

Yezidîlerin ayaklanmalarını bastırdı.

Kurduğu 10 000 kişilik ordunun talim ve terbiyesi için İran’dan Deveaux adlı bir fransız subayını getirtti (1824).

Osmanlı-Rus savaşında kendisinden istenen yardımcı birlikleri vermediği için üzerine gönderilen Sadık Efendiyi öldürmesi, Osmanlı hükümetince isyan kabul edildi.

Bunun üzerine yeni kuvvetlerle harekete geçen Halep valisi Ali Rıza Paşa, Bağdat’ı teslim aldı (1831).

Davud Paşa İstanbul’a gönderildi, ancak Mahmud II’nin affını kazanarak bazı hükümet işlerinde görev aldı.

Medine’de şeyhülharem iken öldü.

Davud Paşa Bağdat valiliği sırasında çeşitli imar hareketlerinde bulundu.

Sulama kanalları açtırdı.

Bir cevap yazın