Kommagene Krallığı

Kommagene Krallığı,Sargon devrinde bir asur eyaleti olan Kommagene’nin tarihi konusunda fazla bilgi yoktur.

Kommagene Krallığı Tarihi

Bir zamanlar Selefki krallığına bağlı bulunan bölge halkı, M.ö. 162’ye doğru isyan ederek bağımsızlığını kazandı. M.ö. 69’da Kommagene kralı Antiokhos I, romalı general Lucullus’a boyun eğdi. Bu kral hatırasını ebedileştirmek için, Nemrut dağının tepesine büyük bir mezar anıtı ve tapınak yaptırdı.

Tapınak, kademeli üç teras üzerinde kuruludur. Burada 25 tane kral, tanrı, çeşitli kartal ve aslan heykelleri vardır. Beş katlı bir bina yüksekliğindeki bu heykellerin başları deprem ve iklim şartlarından düşmüştür. Antiokhos III’ün ölümünden sonra bölge Romalıların eline geçti (M.S. 18). Germanicus, Doğu ile olan ilişkilerini düzenlerken, Q. Servarus’a, Kommagene bölgesini Suriye eyaletine katmasını emretti.

O devirlerde bölge, Dolikhe’den Nemrut dağına kadar uzanmaktaydı. Bölge, M.S. 38’oe tekrar bağımsızlığına kavuştu: Roma imparatoru Caligula, gençlik arkadaşı Antiokhos IV’e, babasından aldığı krallığı geri verdi ve Antiokhos IV, M.S. 72’ye kadar burada hüküm sürdü.

Antiokhos IV’ün zamanında ülkenin sınırları, özellikle batıya doğru genişledi ve zaman zaman Kelenderis, Anemurion, Selinus, Sabeste gibi şehirlerin kurulduğu Kilikya bölgesinin büyük bir kısmını ve ayrıca Ketis, Lakanatis ve Lykaonia bölgelerini ele geçirdi. Neron devrinde parth savaşlarında gösterdiği yararlıklardan dolayı Doğu Anadolu’nun bir kısmı ona bağışlandı.

Yahudi savaşları sırasında Vesnasianus, Antiokhos IV’ü, Parth’ların tarafını tutmakla suçlayarak yerine vali olarak ju Caesennius Paetus’u yolladı. Böylece bu küçük krallığın bağımsızlığı sona erdi ve Kommagene roma hakimiyeti altına girdi. Romalılar bölgeyi Suriye eyaletine bağladılar.

Bizans devrinde Kommagene, suriye dili ve edebiyatının merkezlerinden biri oldu. Kommagene krallığı genellikle Kappadokia’ya benzerdi. Şehir hayatı az gelişti. Feodal bir idare sistemi vardı.

 

Bir cevap yazın