Konargöçer Nedir

Konargöçer Nedir,Konargöçer adı Anadolu’da yaşayış düzenleri göçebelikle yerleşik hayat arasında olan topluluklara verilir.

Ekonomileri tarıma ve hayvancılığa dayanır.

Yerleştikleri bölgede tarımla uğraşırlar, sürülerini otlatmak için mevsimlik göçler yaparlar.

Yurt adı verilen çadırlarda barınırlar.

Konargöçer Toplumların Özellikleri

Binek aracı olarak ve eşyalarını taşımak için kullandıkları hayvanlar at, deve v.b.dir. il veya ulus denen konargöçer, :boy (aşiret), oymak (cemaat), oba (mahalle) gibi bölümlere ayrılır.

Boy ve oymakların başlarında bir bey bulunur.

Bir boya bey seçilen kimsenin hükümetten beylik beraatı olması gerekir.

Bazı boylarda beylik babadan oğula geçmiştir.

Konargöçer topluluklarının çeşidi: kuruluş şekilleri vardır.

1. bir boydan meydana gelenler.

2. bir boydan ayrılarak zamanla çoğalan oymaklar grubu (bunlar genel olarak reislerinin adıyla anılır).

3. federasyon şekli gösteren kuruluşlar (bunlar farklı oymakların birleşmesiyle meydana gelir).

Konargöçerlerin bulundukları bölgeler Hatay, İçel, Çukurova, Doğu ve Batı Anadolu (yörükler) bölgeleriydi.

Buralarda yaşayan oymaklar arasında şunlar sayılabilir: Dulkadırlı, Tacirli, Kızıllı, Kırık, Kılıçlı, Döğer, İlbeyli, Bektaşlı, Millî v.d.

Osmanlı devletinde konargöçerlerin kışlak ve yaylak olarak yaşadıkları bölgeler kanunla tespit ediliyordu.

Nüfuslarının artması ve kendilerine verilen yerlerin otlak ve su bakımından elverişsiz oluşu sebebiyle konargöçerlerle yerleşik halk arasında zaman zaman büyük anlaşmazlıklar çıkıyordu.

Gerek bu sebepten, gerek hükümet tarafından devamlı alınan vergileri ödeyemeyecek duruma gelen konargöçerler kendilerine verilen toprakları bırakarak başka bölgelere gittiler.

Konargöçerler, bu göç sırasında yerleşik halkın ekili topraklarına zarar verdiklerinden eşkıya sayıldılar ve saruca, sekbanlar gibi topluluklarla birleştiler; köy ve kasabalar arasında seyahat ve ticaret emniyetini ortadan kaldırdılar.

Sürgün, mecburi isyan v.b. cezalar sonuç vermeyince XVII. yy. sonlarından itibaren tarım yapmak şartıyla boş topraklara, derbent ve geçit gibi bölgelere yerleştirildiler.

Bugün konargöçer toplulukları Anadolu’da Abdal, Tahtacı, Yörük v.d. adlarıyla anılmaktadır.

Bir cevap yazın