Kondüktör Mekteb-i Alisi Nedir

Kondüktör Mekteb-i Alisi Nedir ,1911 yılında ‘Kondüktör Mekteb-i Alisi’ adıyla, Ecol de Conducteur’ün müfredat programı esas alınarak, kurulan ve Türkiye’nin ilk iki teknik üniversitesinden biri.

Kondüktör Mektebi Alisi

Okulun ilk müdürü, matematik öğretmeni Hazım idi. öğretim üyeleri Nafia nezareti Fen heyeti içinden seçilmişti, su yolu yapımı, genel yapı metodu, yollar ve demiryolları, topografya, tasarı geometri, çizgisel resim, alan hesabı, köprücülük, mekanik, aritmetik, cebir, trigonometri, kompozisyon dersleri okutulurdu.

Okula devam edebilmek için beş yıl idadi okumuş olmak gerekirdi.

Okul İstanbul’da Divanyolu’nda Hıfzıssıhha müzesi binasında açıldı. Balkan savaşı sırasında, binanın hastahane yapılması üzerine Sultanahmet’teki İran hastahanesinin yerine (1913), Birinci Dünya savaşında (1914) Çemberlitaş Karababa sokağına taşındı.

Tekrar ilk binasına geçtikten sonra İstanbul’un işgalinde, Kadırga Dişçi okulu binasına, bir süre sonra da Nafia nezareti binasına taşındı.

1923’te Gümüşsüyü kışlasının bir bölümüne taşınarak, Mühendislik okuluyla birlikte öğretime başladı.

1924’te Nafia Fen mektebi adını alarak yatılı okul oldu.

1926’da öğretim süresi iki buçuk yıla çıkarıldı.

1930’da Mühendislik okulununa Topografya, Resim şubeleri bu okula bağlandı.

Öğretim süresi üç yıla çıkarıldı. Daha sonraları ders programına betonarme, şehircilik, iktisat ve hukuk dersleri eklendi.

Cumhuriyetin ilanından sonra okul binası Yıldız’a taşındı. 308 Sayılı kanunla adı Yıldız Teknik okulu oldu. Mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere iki bölüme ayrıldı.

Bir cevap yazın