Konşimento Nedir,Ne İşe Yarar

Konşimento Nedir Ne İşe Yarar,Bir gemiye teslim edilen yükün alındı belgesi.

Konşimento deniz hukukunun en önemli kıymetli evrakıdır. Yükletenin isteği üzerine, tek taraflı olarak, taşıyan tarafından düzenlenir.

Konşimento Senedi

Bu senetle; taşıyan, taşınmak üzere alınan yazılı yükü, tesellüm etmiş olduğunu beyan ve yolculuk sonunda senet muhtevasına göre, yükü almaya yetkili hamiline teslim etmeyi taahhüt eder.

Konişmento, taşıyan tarafından, yükün varma limanına taşınması, orada gönderilene teslim taahhüdünü tazammun etmesidir.

Üzerine tanzim olduğu yükü temsil ve böylece deniz yolculuğuna çıkarılmış bulunan yükte tasarruf imkanını vermesi sebebiyle ticari hayatta önemli kolaylıklar sağlar.

Ortaçağlardan beri deniz taşımalarında kullanılır. önceleri, gemiye alınan yük listesinin bir kopyasından ibaret olan, yalnızca ispat aracı bir senet niteliğindeydi.

Daha sonra, aynı zamanda donatan olan kaptanın şahsi sorumluluğunu doğuran tesellüm makbuzu niteliğini aldı.

Kaptanın sadece müstahdem olduğu hallerde, donatan da ikinci derece borçlu olarak sorumlu olurdu.

Bugün anglo-amerikan hukukunda da, konişmentonun, kaptan tarafından temsilci sıfatıyla imza edildiği açıkça belirtilmişse, kaptanın da birlikte sorumluluğu söz konusu olur.

Türk hukukunda, yükü almaya yetkili konişmento hamilinin, yükü alma talebinin muhtevası, konişmentoda yer alan tesellüm beyanıyla teslim taahhüdüne göre değil, aynı zamanda yükün fiilen teslim alınma veya gemiye yüklenme olayına göre belirir.

Mesela konişmentoda 100 ton pirinç yazıldığı halde, gemiye 100 ton buğday alınmışsa, konişmento hamili ancak, 100 ton buğdayın kendisine teslimini isteyebilir.

100 Ton buğdayın teslimiyle, taşıyan, konişmentonun hamili olan gönderilene karşı borçtan kurtulur (konişmentodakı yanlış kayıt, taşıyanı sorumlu kılan bir kusura dayanmadıkça).

Konişmento, ihtiva ettiği yüke dair kayıtlar yönünden, sadece karine teşkil eder; bu karinenin aksi her zaman ispat olunabilir, ispat yükü, taşıyana aittir.

Konişmentoya dair bazı kuralların birleştirilmesi hakkında, 25.VIII.1924 tarihli Milletlerarası Brüksel sözleşmesinde de durum böyledir.

Bir cevap yazın