Konsolidasyon Nedir,Ekonomi

Konsolidasyon Nedir,Ekonomi (Buna tahkim etmek de denir.) önemli bir dalgalı borç, hazine dengesi için, hatta bazen, hükümetin hareket serbestisi için bir tehlike teşkil eder.

Konsolidasyon

Kamu kuruluşları bu sebeple, orta ve uzun vadeli bir borcu, kısa vadeli bir borca (veya nispeten yakın vadeli bir istikraz haline) çevirmeye gayret ederler.

Kısa vadeli bir senedin hâmili, kendi rızasıyla bunu orta veya hatta daimi faiz sağlayacak bir tahville değiştirirse «dolaysız konsolidasyon’dan söz edilir.

Geliri ile vadesi gelmiş bir istikraz veya kısa vadeli borcun bir bölümü ödenecek orta veya uzun vadeli bir istikraza katılmaya halk çağrılırsa bu takdirde dolaylı konsolidasyon» var demektir.

Türkiye 11 mayıs 1959’da yabancı alacaklı ülkelerle konsolidasyon anlaşması yaptı ve uzun vadeli borçlarını 1971 sonuna kadar ödemeyi kararlaştırdı.

Bir cevap yazın