Konstantin Asen Tih

Konstantin Asen Tih,Mihail I Asen’in yerine geçti.

Konstantin Tih

Ana tarafından Sırbistan hanedanı ile akraba idi: boyarlar tarafından hükümdar seçildi; durumunu sağlamlaştırmak için karısını boşayarak İznik Bizans imparatoru Thedoros II ile Bulgaristan kralı ivan Asen II’nin kızı olan Elena Asen’in kızları irena Laskaris ile evlendi ve Konstantin Asen adını aldı.

Macar ve bizans saldırılarına uğrayınca Moğolları yardıma çağırdı fakat karadeniz şehirlerini düşmanlardan geri almayı başaramadı, irena Laskaris’in ölümü üzerine (1270), Bizans imparatoru Mikhael VIII Paleologos’un yeğeni Maria Kantakuzenos ile evlendi.

Bu evlenmeden dolayı vaat edilen şehirleri almak için imparatorluğa saldırmak zorunda kaldı (1272); Mikhael VIII ile Moğolların birleşmesi, Bulgarların bu sefer sırasında elde ettikleri üstünlüğü ortadan kaldırdı.

İç karışıklıklar da Bulgarların yayılmasını engelledi. Ayağı kırılan Konstantin Asen, karısı Maria Kantakuzenos’un naipliği altında oğlu Mihail II Asen’i tahta ortak etti (1275).

Bundan memnun olmayan bir grup, irena Laskaris’in bir kızkardeşiyle evli olan Ryurid prensi Yoakim Svyatoslav’ı Bulgaristan’a çağırdı fakat Maria Kantakuzenos, Svyatoslav’ı önce kendi tarafına çekerek, sonra da öldürterek (1277) bu tehlikeyi atlatmayı başardı.

Bununla birlikte, Mikhael VIII tarafından kışkırtılan moğol akınları, domuz çobanı İvaylo’nun önderliğinde bir ayaklanmaya yolaçtı. İvaylo, Konsiantin’i yendi, öldürdü ve yerine geçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir