Konya Bölümü

Konya Bölümü,Batı ve güneyde Toros yayının iç kenarını boylayan bir sınır çizgisiyle Akdeniz bölgesinden ayrılır.

Konya Bölümü Özellikleri

Doğuda Ulukışla’dan Tuz gölünün Kuzey ucuna doğru uzanan bir çizgi boyunca Orta Kızılırmak bölümüne, Tuz gölünün kuzeyinden batıya doğru çekilen bir çizgiyle de Yukarı Sakarya bölümüne komşu olur; yaklaşık alanı 43 024 km2. Konya ilinin, güney kısmı dışındaki kesimlerini kapsar; doğuda Niğde, batıda Afyon illerine doğru taşar.

Konya bölümü, Türkiye’nin coğrafi bölümleri arasında yüzey şekilleri en silik olanıdır. Genellikle, basık yayla eşikleriyle birbirinden ayrılmış geniş çanaklar yer alır; güneyde Toros yayı ile Obruk yaylası arasında Konya ovası, Obruk yaylası kuzeyinde Tuzgölü çukuru, batıda Tuzgölü çukurundan Cihanbeyli yaylasıyla ayrılmış Akşehir – Yunak ovaları.

Konya bölümünün orta kesiminde Melendizdağı – Hasandağı – Karacadağ -Karadağ volkanik dizisi yer alır. Yağışlar az olduğu halde Konya bölümü nadasa dayanan tahıl ekiminin (özellikle buğday) çok yaygın olduğu kesimdir.

Kır ve şehir yerleşmelerine daha çok dağların eteğinde rastlanır; bunların başında Türkiye’nin büyük şehirlerinden olan Konya gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir