Konya Sahip Ata Camii,Özellikleri

Konya Sahip Ata Camii veya Larende mescidi, Konya’da cami.

Selçuklu sultanı İzzeddin Keykavus’un veziriazamı Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırıldı (1259).

Konya Sahip Ata Camii Özellikleri

Konya’nın güneyinde, eski surların bitişiğinde, Larende ve Karaman kapısı yanındadır.

Caminin yanında hankah Ye türbe vardır, Evkaf kayıtlarına göre cami eskiden iki minareliydi.

Taç kapının iki yanında bulunan minarelerden soldaki yıkıldı.

Yapının en güzel yeri taçkapısıdır.

Kapı düşey olarak üçe ayrılır.

Dörtgenlerden kurulan bu bölümlerin orta kısmında yandakilerden daha geniş ve sivri kemerli, içerlek bir kapı vardır.

Taç kapının büyük kemerleriyle alttaki basık sivri kemerin arası mukarnaslarla birbirine bağlıdır.

Taç kapının büyük kemeriyle içerlek kapı arasındaki boşluğun yan duvarlarında, hücre ve büyük kemeri tutarı sağ ve sol ayaklar, onların köşelerinde de başlıklı kısa birer sütun yer alır.

Kapının sağ ve sol tarafında altlı üstlü iki pencere vardır, üstleri sivri kemerli hücre biçiminde olan bu pencerlerin çevreleri kordonlarla süslenmiştir.

Alt pencereler, mukarnaslı mihrap biçiminde küçük bir kapıya benzer.

İki yanındaki kenarlarında kabartma yazıyla ayetler vardır.

Saçağın altında yan yana konulmuş dört taş üzerine girift olarak süslü bir kitabe bulunur.

Caminin minaresinin dışı sırlı tuğlalarla örtülü ve on altı yarım sütun biçiminde dikey dilimlidir.

Kapının iki yanındaki sebillerin altında Bizans devrinden kalma iki lahit taşı, üst temel taşı olarak kullanılmıştır.

Bu taç kapıdan bir avluya girilir.

Caminin mihrabı, çinilerle süslüdür.

Mihrabın sol tarafında türbeye bakan bir pencere ve türbeye girilen küçük bir kapı vardır.

Sahibata camiinin çinili pencereleri selçuklu mimarisinde hemen hemen tek örnektir.

Duvarlarında mozaik çinilerle yapılan süslemelerdeki stilize Ali yazıları da üstünde durulacak niteliktedir.

Bir cevap yazın